Verduurzaming Noord-Hollandse zeehavens krijgt vervolg

De investeringen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in verduurzaming van de Noord-Hollandse zeehavens krijgen een vervolg.

Met een bedrag van € 1,4 miljoen wordt geïnvesteerd in verbetering van de luchtkwaliteit en het efficiëntere gebruik van de schaarse ruimte in de zeehavens.

Onlangs nog werd het startsein gegeven voor 12 projecten die mogelijk zijn gemaakt in het kader van de Investeringsimpuls duurzame zeehavens. De initiatiefnemers van deze projecten ontvingen gezamenlijk een bijdrage van € 3,3 miljoen van de provincie. Zelf investeerden zij ruim € 14,5 miljoen in deze projecten. Hiermee wordt onder andere in de haven van Den Helder walstroom aangelegd en krijgt Amsterdam hybride sleepboten en een drijvend tankstation, waar schepen groen gas kunnen tanken.

Investeren in kansrijke projecten
De uitvoeringsregeling Duurzame Zeehavens wordt niet opnieuw opengesteld, maar de investering  van € 1,4 miljoen wordt ingezet op kansrijke projecten die leiden tot een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de zeehavens en een verbetering van de luchtkwaliteit in het Noordzeekanaalgebied. De Ruimte-intensiveringsmonitor voor het Noordzeekanaalgebied en de routekaart Port of Den Helder hebben laten zien dat er kansen liggen op dit gebied.

Een ander deel van de investering voor maatregelen is gericht op de verbetering van de luchtkwaliteit. Ingezet wordt op maatregelen om het gebruik van schone brandstoffen in de scheepvaart te stimuleren en op maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in het Noordzeekanaalgebied. De investeringen moeten in 2017 en 2018 hun beslag krijgen.

Bron: website Provincie Noord-Holland https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/Maart_2017/Verduurzaming_Noord_Hollandse_zeehavens_krijgt_vervolg