Offshorehaven bij uitstek

Al meer dan dertig jaar worden operations en maintenance activiteiten voor de offshoresector in Den Helder ontplooid. Nationaal en internationaal heeft Den Helder een belangrijke positie als bevoorradingshaven voor de olie- en gasindustrie offshore. Van hieruit worden dagelijks 160 productieplatformen en diverse booreilanden in de Nederlandse sector in de Noordzee voorzien van voorraden én bemanningen. Het is niet alleen de haven met de kortste vaartijden naar de meeste platformen op het Continentaal Plat, ook verleent de haven optimale service aan de internationale offshore-industrie.

Grootste logistieke offshorehub

Deze sterke positie van de haven zal de komende jaren verder worden uitgebreid en verstevigd. Zowel voor de olie- en gasindustrie als voor de bredere offshore energiesector. Razendsnelle ontwikkelingen op technologisch en onderzoeksgebied zorgen voor een snelgroeiende marktvraag, waarop de zeehaven altijd een antwoord heeft. Met nieuwe (ISPS gecertificeerde) en beschutte kades, een haven die 24/7 toegankelijk is en een optimale dienstverlening door logistieke centralisatie en snelle afhandeling van scheepsverkeer, en een korte vaartijd naar het Nederlands Continentaal Plat. Met Den Helder Airport op een steenworp afstand en een goede aansluiting vanuit open zee op het achterland, via weg, binnenvaart en het spoor.

De haven van Den Helder is met deze unieke combinatie van eigenschappen de grootste Nederlandse logistieke offshorehub aan de Noordzee en daarmee zowel een strategische als logische en kosteneffectieve keuze.

Offshore infrastructuur

De haven of Den Helder is ook een ideale uitvalsbasis voor het (de)mobiliseren van schepen die worden ingezet voor zeebodemonderzoek, duikactiviteiten en inspectie-, reparatie- en onderhoudsactiviteiten. Hefeilanden, actief in de windenergiesector offshore, doen de haven aan.

In de haven of Den Helder zijn vele internationale agenten actief: Peterson, Den Helder Support Services en SeaMar Services. Ook is de haven thuisbasis voor rederijen als Vroon Offshore Services, GloMar Shipmanagement, Tranship, Acta Marine en SeaMar Shipping. GDF SUEZ E&P Nederland, NAM en Wintershall Noordzee hebben in Den Helder hun moderne controlecentra van waaruit tweederde van alle olie- en gasproductieplatformen in de Noordzee worden gemonitord en bestuurd. In Den Helder zijn ruim honderd in de offshore-industrie werkzame dienstverleners gevestigd.

Optimale havencapaciteit

Delen van kennis, uitwisseling van diensten en infrastructuur: het is allemaal mogelijk in de haven van Den Helder mede dankzij de uitstekende samenwerking met de Koninklijke Marine. Kades, kennis en faciliteiten worden beschikbaar gesteld voor civiele partijen. Het medegebruik van de infrastructuur en de kades van de Marine door civiele bedrijven zorgt voor een zeer uitgebreide havencapaciteit. Zo krijgen ondernemers meer ruimte om te ondernemen.

Daarnaast biedt onderhoud en logistiek van technisch hoogwaardige (maritieme) systemen toegevoegde waarde voor alle benodigde faciliteiten voor de offshore- en civiele sector. Den Helder als hét centrum van de Noordzee biedt meer dankzij deze unieke samenwerking!

Den Helder Airport

Den Helder Airport: een van de grootste offshore helihavens van Noordwest-Europa. Dagelijks vervoeren helikopters offshore werkers naar en van de booreilanden en olie- en gasproductieplatformen op het Nederlands Continentaal Plat. Want voor Den Helder Airport én de haven van Den Helder geldt: een ideale ligging ten opzichte van de olie- en gasvelden nu en straks van de windmolenparken, gelegen in de centrale en zuidelijke delen van de Noordzee. Ook in de zakelijke en toeristische markt is Den Helder Airport actief: steeds meer zakenmensen willen in zo kort mogelijke tijd op de plaats van bestemming zijn.

Den Helder Airport is continu in ontwikkeling. Zo werkt de luchthaven aan een lijndienst tussen Den Helder en Aberdeen, waarmee de offshore hoofdsteden worden verbonden. Deze directe verbinding biedt veel voordelen voor de olie- en gasindustrie én voor de zakelijke en toeristische markt. Met Den Helder Airport is de regio optimaal bereikbaar via de lucht!

Toegepaste kennis

De ontwikkeling van de bedrijvigheid in de haven en van de haven hangt onlosmakelijk samen met de aanwezigheid en ontwikkeling van de betreffende kennisindustrie. Met Den Helder als uitvalsbasis doen internationale kennisinstituten als TNO, IMARES, WMC, NIOZ en ECN toegepast onderzoek naar innovaties door duurzame energiewinning op zee. Ook onderzoeken zij de corrosiebestrijding voor fundaties van offshore platformen, windturbinefundaties, scheepsrompen en haveninfrastructuur.

We stimuleren actief de groei van deze sector. Met een gezamenlijke ambitie om dit kenniscluster te laten groeien tot een toonaangevende positie op het gebied van maritieme opleidingen in Nederland en met een internationaal vergezicht.

Ambitieuze gebiedsontwikkeling

De haven of Den Helder is de economische motor voor de ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland. De gebiedsontwikkeling maakt niet alleen regionale, maar ook (inter)nationale ambities waar. Want waar elders is er een broedplaats voor maritieme- en offshoretechnologie zo groot als hier? De nationale sectoren water, energie, high tech systemen en materialen en logistiek ontvangen vanuit Den Helder een fikse bijdrage op kennis- en logistiek gebied. Deze snelle ontwikkelingen bieden een zee aan mogelijkheden voor bedrijven en instellingen. Bedrijven die zich hier vestigen, maken een uiterst slimme keuze.