De haven

Den Helder is door de unieke ligging het centrum van de Noordzee. De Koninklijke Marine weet dat al eeuwen en ook offshorebedrijven realiseren zich dat ze om strategische redenen in de Helderse haven en op Den Helder Airport aanwezig moeten zijn. Het is de haven met de kortste vaartijden naar de platforms op het continentale plat. Bijna alle platformen in de Nederlandse sector van de Noordzee worden vanuit Den Helder bevoorraad. Een uniek poolconcept dat wereldwijd bekend staat als Den Helder quality zorgt voor snelle logistieke dienstverlening waarmee oliemaatschappijen structureel miljoenen besparen.

Offshore logistieke hub

De offshoresector operations & maintenance is al meer dan dertig jaar in Den Helder geconcentreerd. Den Helder is daarmee uitgegroeid tot de grootste offshore logistieke hub aan de Noordzee. Den Helder is ook de thuishaven van de Koninklijke Marine, de grootste werkgever van de regio. De marine werkt met hoogwaardige, technische systemen in een maritieme omgeving. De voltallige vloot van de Koninklijke Marine is in de haven van Den Helder gevestigd en daarmee ook alle kennis en faciliteiten op het gebied van operations & maintenance en logistiek.

Civiel-militaire samenwerking

Bedrijven profiteren van de aanwezigheid van de Koninklijke Marine. Civiel-militaire samenwerking maakt het medegebruik van infrastructuur, de uitwisseling van diensten en het delen van kennis, opleidingen en onderzoekscapaciteit op het gebied van onderhoud, logistiek en maritieme technieken in toenemende mate mogelijk. Dit is een voordeel voor scheepvaartgeori├źnteerde bedrijven, die hun onderhoud hierdoor dicht bij huis kunnen regelen, maar ook voor hightech serviceproviders die een uniek product in samenwerking met de Koninklijke Marine in de markt kunnen zetten. Daarnaast is de marine een belangrijke klant waardoor defensiegerelateerde bedrijven zich graag in Den Helder willen vestigen.

Broedplaats voor kennis en innovatie

Kennis, innovatie en opleiding zijn aantrekkelijke vestigingscondities voor de offshore dienstverlening. Door onderzoek, opleiding en ondernemerschap te bundelen en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wordt het maritieme kenniscluster in Den Helder een broedplaats voor innovatie en technologische ontwikkeling.

Maritieme kenniscluster

Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) en onderzoeksinstellingen als TNO, IMARES, NIOZ en ECN brengen de kennis over materialen, technieken, onderhoudslogistieke concepten en veiligheid uit de offshore industrie en van de Koninklijke Marine bij elkaar. Dit krachtige maritieme kenniscluster laat toegepast onderzoek aansluiten op de behoefte van de markt. De koepelorganisatie Maritime Campus Netherlands (MCN) brengt partijen bij elkaar en stemt vraag en aanbod op elkaar af.

Vraaggestuurd onderwijs

Daarnaast wordt ingespeeld op de vraag van het bedrijfsleven naar vraaggestuurd onderwijs. In 2010 is in Den Helder de Techniekcampus van start gegaan, waar jongeren hun opleiding doen in een bedrijfsmatige omgeving. De HBO-opleiding Minor Oil & Gas, onderdeel van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, komt tegemoet aan de vraag van het bedrijfsleven naar gespecialiseerde, hoogopgeleide mensen. De technische en maritieme vakopleidingen van de Koninklijke Marine werken nauw samen met het beroepsonderwijs in de regio. Op deze manier leiden zij gezamenlijk gespecialiseerde beroepskrachten op waar de sector om zit te springen.