Kooypunt

Bedrijventerrein Kooypunt is volop in ontwikkeling. Op korte afstand van de zeehaven en Den Helder Airport en gelegen langs belangrijke aanvoerwegen, is Kooypunt een uitstekende locatie voor een diversiteit aan ondernemingen. Behalve offshore- en aan energie gerelateerde bedrijvigheid, telt Kooypunt ook een groeiend aantal ondernemers uit de productie, handel, industrie en zakelijke dienstverlening. Een groot voordeel biedt de samenhang met Kooyhaven: op dit in ontwikkeling zijnde gebied worden bedrijven gevestigd die in dezelfde dynamische sector opereren, wat een zeer sterke positie oplevert. Door de gunstige geografische ligging is Kooypunt uitstekend bereikbaar. Een optimale vestigingslocatie met veel ruimte en concurrende grondprijzen.

Toenemende vraag

Mede dankzij het toenemend aantal offshore- en maritieme ondernemingen dat zich in Den Helder vestigt, neemt de vraag naar gunstig gelegen bedrijfsterreinen toe. Kooypunt voorziet in deze vraag door te investeren in een kwalitatief hoogwaardige locatie. Zo beschikken Kooypunt I en II inmiddels over het Keurmerk Veilig Ondernemen en is de ondernemersvereniging druk bezig met parkmanagement. Voor elke sector biedt Kooypunt veilige kwaliteitslocaties die ook beschikbaar zijn voor bedrijven met ontheffing voor milieucategorie 5.2.

Uitbreiding Kooypunt

De vraag naar kavels voor bedrijven die zich in Den Helder willen vestigen, blijft groeien. Een logische stap is daarom de uitbreiding naar bedrijventerrein Kooypunt III. Ruim 20 hectare bedrijventerrein is beschikbaar voor bedrijven die kwaliteit, bereikbaarheid, goede samenwerking en gezonde concurrentie willen. Bovendien bevindt zich in Den Helder een cluster aan kennis- en onderwijsinstituten, die gekwalificeerd personeel kunnen bieden. Kooypunt biedt meer dan alleen ruimte!

Unieke eigenschappen

  • Concurrende grondprijzen
  • Ruime kavels
  • Dichtbij de zeehaven en Den Helder Airport
  • Veelzijdigheid in ondernemingen
  • Samenhang met Kooyhaven

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Naber- van der Aa - Accountmanager:
telefoonnummer +31 (0)223 61 84 81, mobiel +31 (0)6 20089948, email knaber@podh.eu
 

Zie in het menu Nieuws, tabblad Brochures en documenten de brochure Kooypunt 
met daarin de relevante facts & figures van het unieke bedrijventerrein Kooypunt.