Havenafvalplan

In 1986 is in Nederland de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs) van kracht geworden. Hierin is voor schepen een verbod op afvallozing opgenomen evenals een verplichting voor havenbeheerders om scheepsafval in te nemen.

Port of Den Helder wil graag een duurzame haven zijn. Voorkoming van afvallozingen op zee is één van de speerpunten in beleid. Port of Den Helder heeft als beheerder van de zeehaven een plan opgesteld waarin staat hoe het afval van schepen wordt ingezameld en verwerkt.

Het Havenafvalplan is in overleg met de inzamelaars en havengebruikers opgesteld.
.
...

Zie onderstaand de documenten;