Missie en visie

Missie
Port of Den Helder ontwikkelt de haven van Den Helder tot dé pitstop haven aan de Noordzee, voor logistieke dienstverlening, onderhoud en bevoorrading, om zo duurzame economische ontwikkeling van de regio te stimuleren.

Visie
Port of Den Helder wil het bedrijfsleven optimaal faciliteren met een efficiënte dienstverlening en het vermogen om flexibel in te spelen op wijzigende marktomstandigheden. Hierdoor weten we partijen te verbinden, heldere keuzes te maken en kansen te benutten. Wij beogen samen met de belanghebbenden de haven te ontwikkelen tot een aantrekkelijke pitstop haven voor huidige en nieuwe gebruikers. Port of Den Helder is een professionele organisatie waar gemotiveerde mensen willen werken. Door gebruik te maken van onze sterke punten realiseren we een economische groei en stimuleren daarmee de regionale economie.

Kernwaarden
Port of Den Helder is een professionele, zelfbewuste en lerende organisatie met ruimte voor inbreng, een eigen verantwoordelijkheid, als betrouwbare partner, vanuit wederzijdse afhankelijkheid en met oog voor duurzaamheid.

Corporate identity
Port of Den Helder kiest bewust voor een internationale positionering en uitstraling van de haven en heeft daarom gekozen voor een Engelstalige merknaam: Port of Den Helder.

Het eigene in het beeldmerk is het blauw vierkant met daarin een wit vierkant: het venster naar buiten gericht, met de blik op zee. Het grafische element (blauw vierkant met wit vierkant) komt voort uit het maritieme alfabet en representeert de letter P van Port. Het is ook de P van The Blue Peter, dat in de haven betekent: 'All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea'.