DE ENERGIETRANSITIE, EEN KANS VOOR DEN HELDER?

Raadsinformatiebijeenkomst Gem. DH 03-04-17.png
Uitnodiging namens Gemeente Den Helder

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de raadsinformatiebijeenkomst op maandag 3 april 2017 om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) in Theater de Kampanje, Willemsoord 63 te Den Helder. De avond wordt georganiseerd op initiatief van de fractie van Beter voor Den Helder.

De informatieavond heeft als onderwerp ‘De energietransitie, een kans voor Den Helder?’ De avond  wordt georganiseerd om de gemeenteraad en andere geïnteresseerden inzicht te geven in actuele ontwikkelingen rondom dit thema, in relatie tot wind op zee en de daarvoor benodigde (haven)faciliteiten. Toonaangevende bedrijven als TNO, de NAM, Acta Marine, Port of Den Helder en Den Helder Airport zijn bereid gevonden een bijdrage te verzorgen.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 19:00 uur     inloop

- 19:30 uur     presentaties

  • TNO
  • NAM
  • Acta Marine
  • Port of Den Helder en Den Helder Airport

- 20:30 uur     koffie-/theepauze

- 20:45 uur     discussie aan de hand van stellingen

- 21:30 uur     einde van de avond met een hapje en een drankje

Ik heet u van harte welkom op 3 april a.s. in Theater de Kampanje. In verband met het aantal beschikbare plaatsen verzoek ik u zich aan te melden via deze link.

Hoogachtend,
de raadsgriffier van de gemeente Den Helder,

mr. drs. M. Huisman