Extra herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis in juni

WaakSaam voert in opdracht van de provincie Noord-Holland in juni extra meet- en herstelwerkzaamheden uit aan de Koopvaardersschutsluis.

Planning: van 19 tot 21 juni 2019 wordt tussen 21.00 en 7.00 uur gewerkt aan de sluis. Mochten deze werkzaamheden uitlopen, dan gebruiken we de reserve nachten op 24 en 25 juni.

Scheepvaart hinder – schutten op aanvraag

Om hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken voert WaakSaam de herstelwerkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uit tussen 21.00 en 7.00 uur. Indien nodig kan de sluis op aanvraag worden geschut. Dit moet minimaal 1,5 uur voor aankomst worden aangevraagd via VHF 22 of (0223) 61 32 92.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl.
https://waaksaam.com