Koopvaardersschutsluis

WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland tot juni 2025 vaarwegen, wegen, groen, bruggen, sluizen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland. Om u op de hoogte te houden over werkzaamheden die een raakvlak kunnen hebben met de scheepvaart en door WaakSaam in de Kop van Noord-Holland worden uitgevoerd, ontvangt u deze e-mail.

De geplande duikinspecties in de Koopvaardersschutsluis in Den Helder (van 20 tot 25 april) worden vandaag niet opgestart. Helaas is het benodigde materiaal - door oorzaken buiten onze invloedssfeer – niet beschikbaar. Daardoor zijn wij genoodzaakt de werkzaamheden uit te stellen.
Hierbij informeer ik u over de nieuwe data voor de duikinspecties in de sluis. De uitvoeringsperiode valt na de stremming van de Wilhelminasluis.
Indien van toepassing willen we u vragen de inhoud van dit nieuwsbericht op uw website te plaatsen of via een ander kanaal te delen met uw achterban.
Mocht u deze e-mails in de toekomst niet meer willen ontvangen, dan kunt u dat aan mij doorgeven.

Duikinspecties Koopvaardersschutsluis 8-13 juni, aanmelding 1,5 uur voor aankomst bij de sluis
In opdracht van de provincie Noord-Holland voert WaakSaam van 8 juni tot en met 13 juni – dagelijks tussen 20.00 en 07.00 uur – de jaarlijkse inspectiewerkzaamheden met duikers uit in de Koopvaardersschutsluis in Den Helder. Deze duikinspecties voeren we uit om de staat van de stalen damwanden te monitoren.
Er is geen oponthoud bij de sluis mits de schepen zich minimaal 1,5 uur voor aankomst bij de sluis aanmelden via VHF 22 of telefonisch: 0223-613292. Bij tijdige aanmelding kan de sluis bij aankomst geschut worden.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?
Bel gratis met het Servicepunt Provincie Noord-Holland: telefoonnummer 0800 0200 600.
Of stuur een e-mail naar servicepunt@noord-holland.nl.