Openbare kennisgeving

Concept- Havenafvalplan (HAP) en Concept-Visserij Havenafvalplan(VisHAP) Port of Den Helder.

Op 28 december 2002 is de EU-richtlijn 2000/59/EG in werking getreden. Deze richtlijn heeft als uitgangspunt bescherming van het marine milieu, en in het bijzonder het voorkomen van milieu-verontreinigingen afkomstig van de scheepvaart.