Openbare kennisgeving - HOI aanwijzing GP Groot

Naar aanleiding van het verzoek van GP Groot BV d.d. 11 november 2016, om in aanmerking te komen van de HOI-aanwijzing voor het mogen inzamelen van afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart in de haven van Den Helder, is NV Port of Den Helder bereid om aan dit verzoek tegemoet te komen.

Op dit verzoek is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Hoofdstuk 3, Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Met inachtneming van het vorenstaande heeft de concept-beschikking inzake de HOI-aanwijzing GP Groot NV van 12 december 2016 tot 23 januari 2017 ter inzage gelegen. Bij burgemeester en Wethouders p/a NV Port of Den Helder zijn geen zienswijzen ingebracht. Naar leiding hiervan heeft NV Port of Den Helder besloten om met ingang van 6 februari 2017 de HOI-aanwijzing te verlenen.

Tegen deze definitieve beschikking kunnen belanghebbende binnen zes weken na deze publicatie (van 5 februari tot 20 maart 2017) schriftelijk bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders p/a NV Port of Den Helder.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw A. van Santen van Port of Den Helder, telefoon (0223) 618 481.

Den Helder, 5 februari 2017

NV Port of Den Helder
J.F. Bolderheij
Algemeen Directeur