Port of Den Helder volledig overgeschakeld op gebruik van groene stroom

Port of Den Helder is per 1 januari 2020 volledig overgeschakeld op het gebruik van groene stroom. Dat is een belangrijke eerste stap in de verduurzamingsstrategie van de haven. Naast vergroening van het energiegebruik zijn ook terugdringen van emissies en bevorderen van circulariteit belangrijke pijlers van deze verduurzamingsstrategie.

De groene stroom wordt ingekocht van energieleverancier Engie. Engie is een belangrijke partner van de haven in het realiseren van duurzame oplossingen. Zo is Engie ook betrokken bij de realisatie van een waterstof tankstation in de haven, voor zowel scheepvaart als wegverkeer.

De groene stroom die de haven vanaf dit jaar inkoopt wordt gebruikt voor de walstroomkasten, de openbare verlichting in de haven, de bediening van de kunstwerken (bruggen en sluizen), alsmede de pompinstallaties voor drinkwater op de kades.