Organisatie

Port of Den Helder, per 01-01-2013 ontstaan door verzelfstandiging van het gemeentelijk havenbedrijf, is een overheids-NV waarvan alle aandelen in handen zijn van de gemeente Den Helder.

Directie

Algemeen directeur (ceo) Jacoba Bolderheij heeft ruime internationale ervaring in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Zij was de afgelopen jaren werkzaam als diplomaat in de hoedanigheid van handelsattaché en werkte aldus aan de verbetering van de economische, handels- en investeringsrelaties tussen Nederland en Maleisië. 
Tot haar aantreden als directeur van Port of Den Helder werkte zij 5 jaar als commercial manager bij het havenbedrijf Sohar Industrial Port Company, een joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam en het Sultanaat van Oman. Haar werkzaamheden betroffen het vermarkten en ontwikkelen van aan de haven verbonden bedrijfsterreinen en het ontwikkelen van branding, marketing en commerciële strategieën voor het havenbedrijf in algemene zin. Bolderheij is sinds half april 2016 algemeen directeur van NV Port of Den Helder.

Raad van Commissarissen

Drs. B.J. (Bert) Klerk (voorzitter)
De heer Klerk heeft vanuit het ministerie van Economische Zaken en als directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag veel ervaring met ruimtelijke (haven)ontwikkelingen. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail bouwde hij vanuit deze overheids-NV veel financieel-bestuurlijke ervaring op met licenties, aanbesteden, contracteren, infrastructuur en gebiedsontwikkeling in een publiciteitsgevoelige omgeving. Klerk vervulde daarnaast veel relevante commissariaten op het gebied van infrastructuur.

Dr. A.B.M. (Ton) Hoff
De heer Hoff kende een succesvolle loopbaan van 26 jaar binnen de Koninklijke Shell Groep in binnen- en buitenland, waarna hij van 2003 tot 2011 directievoorzitter van Energy research Centre of the Netherlands (ECN) in Petten was. Momenteel is hij zelfstandig consultant. Hoff heeft naast zijn offshore-ervaring veel kennis op het gebied van duurzame energie, waaronder windenergie. Hij vervulde tevens veel relevante commissariaten op het gebied van energie en wetenschap.

Drs. I.L.M. (Ivo) Weekenborg
De heer Weekenborg heeft veel ervaring op het terrein van economische, regionale ontwikkeling en onderwijs (NIVE, hoger onderwijs, contractonderwijs), Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en Rotterdam Investment Agency. Hij is zelfstandig consultant. Weekenborg was voorzitter van de taskforce Civiel medegebruik Defensiehaven Den Helder, die concrete stappen heeft gezet om aan de hand van samenwerking tussen het bedrijfsleven, de Koninklijke Marine, de onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen en overheden economische groei in de Kop van Noord-Holland te realiseren. Weekenborg vervulde daarnaast veel relevante bestuursfuncties op het gebied van het samenbrengen van partijen in het bedrijfsleven.

Organisatie
Port of Den Helder kent een zeer slanke en platte organisatiestructuur:

 • Algemeen Directeur: Jacoba Bolderheij 
 • Hoofd Infrastructuur & Ruimte: Kees Turnhout (plv. Directeur)
 • Manager Finance: Michel Pater
 • Projectmanager: Richard Harmens
 • Commercieel Manager: Katja Naber-van der Aa, Dominique Doorjé
 • Beleidsadviseur: Andrea van Santen (plv. Port Security Officer)
 • Financiële Administratie: Saskia van Zon, Tineke van Rooijen, Susanne Plagmeijer
 • Office Management: Nonna Lobregt, Esther Keppel
 • P&O: Hans van Wijk
 • Technisch Beheer: Maarten Boer, David Beun, Sergio Maessen, Hessel Bais
 • 1e Havenmeester / Port Facility Security Officer: Ellen Boers
 • Assistent-havenmeesters: Mick Parisius, Simon Slot, Ger Kattouw, Raymond Woort,
  Jeroen Bender, Mattijs de Winter, Danny Marees