Topsectoren

De aanwezigheid van de Koninklijke Marine en de offshore-industrie geeft de haven van Den Helder een sterke positie in de topsectoren Water, Energie, Logistiek en Hightech Systemen & Materialen. De ontwikkeling van de haveneconomie wordt gestimuleerd door een toenemende civiel-militaire samenwerking, waarmee kansen in hoog tempo kunnen worden verzilverd. Port of Den Helder, het bedrijfsleven en de Koninklijke Marine werken eendrachtig samen om deze ambities waar te maken.

Topsector Water

Alle kennis en ervaring om in de toekomst een belangrijke rol te spelen bij het milieuvriendelijk ontmantelen van productieplatforms en de bouw en onderhoud van windmolenparken, is in de haven van Den Helder geconcentreerd. Kennisinstituten als ECN, TNO, IMARES en NIOZ verrichten toegepast onderzoek naar innovaties voor duurzame energiewinning op zee. Onderzoeksinstellingen doen onderzoek naar corrosiebestrijding van scheepsrompen, haveninfrastructuur en fundaties van windmolens op zee.

Topsector Energie

ECN, ATO, TNO, MCN, IMARES, WMC, Energy Valley en Port of Den Helder realiseren een opstelling om fundaties van windmolens in zee en veilige aanlandingsmogelijkheden te testen en trainingen te ontwikkelen. ECN doet onderzoek naar de optimale groepering van windmolens in windparken. Er is een testfaciliteit ingericht voor het testen van getijdenstroomturbines, zodat deze techniek hier in Den Helder en elders in de wereld kan worden benut om duurzame energie op te wekken.

Topsector Logistiek

Den Helder heeft een slimme haven. De snelle en efficiënte handling, ontwikkeld door samenwerking tussen de verschillende offshorebedrijven en oliemaatschappijen (SNS Pool), is de Helderse standaard en staat wereldwijd bekend als ꞌDen Helder Qualityꞌ. De samenwerking maakt een efficiënte en effectieve bevoorrading van platforms mogelijk. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op voor bedrijven en daarmee ook voor afnemers. Door een nauwere afstemming tussen helikoptervluchten en schepen wordt gewerkt aan een nog grotere efficiëncywinst. De aanwezigheid van en samenwerking met Den Helder Airport biedt hiervoor een unieke kans.

Topsector Hightech Systemen & Materialen

Er moet op de productie van windenergie 40% worden bespaard. Het DOWES-project van ATO, AMC, ECN en Peterson SBS is gericht op kostenreductie door windmolens optimaal te laten draaien. Een innovatief ICT-systeem maakt het beheren van windparken op afstand mogelijk. Dit betekent: minimale kosten en minimale stilstand als gevolg van technisch falen. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar het geheel van processen en de verwerking van hightech sensordata.

Meer informatie

Zie hier (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor meer informatie over topsectoren (beleid en projecten).