Werk & Opleidingen

Civiel-militaire samenwerking bevordert het delen van kennis en opleidingen. De koepelorganisatie Maritime Campus Netherlands (MCN) brengt partijen bij elkaar en stemt vraag en aanbod op elkaar af. Door onderzoek, opleiding en ondernemerschap te bundelen en op de marktvraag af te stemmen, wordt het maritieme kenniscluster een broedplaats voor innovatie en technologische ontwikkeling gericht op het werkelijk implementeren in het bedrijfsleven. Daarnaast wordt ingespeeld op de vraag van het bedrijfsleven naar vraaggestuurd onderwijs.

Maritieme kenniscluster

Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) neemt een belangrijke plaats in binnen dit maritieme kenniscluster. Het KIM en de daarmee verbonden faculteit voor Technische Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) staan open voor samenwerking met civiele partijen, zowel op het gebied van onderzoek, onderwijs als het medegebruik van trainingsfaciliteiten. Een concreet resultaat is de ontwikkeling van een deeltijd wetenschappelijke masteropleiding op het gebied van onderhoudslogistiek en operations management. Het bedrijfsleven profiteert hiervan en betaalt mee aan de ontwikkeling van de opleiding.

Aanjager MCN

Onderzoeksinstellingen als TNO, IMARES, NIOZ, ECN en het KIM brengen de kennis over materialen, technieken, onderhoudslogistieke concepten en veiligheid uit de Offshore Industrie en de Koninklijke Marine bij elkaar. Dit sterke maritieme kenniscluster, met MCN als aanjager, laat toegepast onderzoek aansluiten op de behoefte van de markt.

De technische en maritieme vakopleidingen van de Koninklijke Marine werken nauw samen met het beroepsonderwijs in de regio. Op deze manier leiden zij gezamenlijk gespecialiseerde beroepskrachten op waar de sector om zit te springen.

Economische slagkracht

Port of Den Helder stimuleert de groei van de haven. Het havenbedrijf faciliteert, stimuleert en coördineert nieuwe activiteiten, investeringen en gebiedsontwikkelingen in en rond de haven. Port of Den Helder vergroot de economische slagkracht van alle partijen en verstevigt de positie van de haven op de internationale markt.