Wet- en regelgeving

Ook in de haven van Den Helder gelden er regels die ervoor zorgen dat het scheepvaartverkeer op een vlotte, veilige en milieuvriendelijke manier verloopt. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste voorschriften waar de scheepvaart mee te maken krijgt als zij de haven van Den Helder aandoet.

 

 • Havenbeheersverordening NV Port of Den Helder
  De huisregels van Port of Den Helder. In de Havenbeheersverordening zijn bepalingen opgenomen die voor de havenbeheerder Port of Den Helder noodzakelijk zijn om ordening, de veiligheid en het milieu in de haven te kunnen handhaven.
   
 • Toelichting Havenbeheersverordening NV Port of Den Helder
  Een artikelsgewijze toelichting op de regels en bepalingen in de Havenbeheersverordening van NV Port of Den Helder. 
   
 • Gebruiksvoorschriften haven NV Port of Den Helder

 

Zie onderstaand de documenten;